Hoe ik MKB-ondernemers help

Consultancy Content biedt een dienstverlening aan die gericht is op ondernemerscoaching en begeleiding van startende- en gevestigde MKB-ondernemers. Individuele gesprekken zijn hierbij het belangrijkste onderdeel met als streefdoel het bereiken van optimale resultaten.

Aanvullende diensten zijn workshops met verschillende onderwerpen die prima passen in een lopend coachingstraject of een vervolg hierop.

Voortdurende feedback wordt gevraagd van de ondernemers. Evaluatie en optimalisatie vinden constant plaats in de coachingsgesprekken en workshops. Uitgangspunt is dat MKB-ondernemers bewust worden van zichzelf, keuzes durven maken, besluiten nemen en overgaan tot actie. Het traject is gericht op verbetering van kwaliteit en prestaties!