Disclaimer

Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op de website van Consultancy Content (hierna: CC) en van de informatie daarop. Door uw bezoek aan dit deel van de website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee in te stemmen. De informatie op deze website is slechts algemeen van aard en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en geplaatst en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. CC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade en/of gederfde winst dan ook als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op deze website, noch voor schade en/of gederfde winst als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op en/of handelen naar de informatie op deze website. Deze website kan links naar websites van andere organisaties bevatten. De websites van derden worden door CC niet gecontroleerd en/of onderhouden. CC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het gebruik van, vertrouwen op en/of handelen naar de informatie en/of toepassingen op deze websites. Commercieel gebruik, vermenigvuldigen en/of publiceren in welke vorm dan ook van de inhoud van deze website is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van CC. CC heeft alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en merkrechten, ten aanzien van de informatie, namen, logo's en afbeeldingen, in welke vorm dan ook op deze website. Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen en/of aanvullingen te doen op deze disclaimer. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zullen direct na het plaatsing op de website van kracht zijn. Op alle diensten van CC zijn  van toepassing de algemene voorwaarden.