De essentie van coachen is het opbouwen van bewustzijn en verantwoordelijkheid

Wij ervaren dagelijks aan den lijve dat stabiliteit een illusie is. Het lijkt wel of alles in beweging is. Generaties na ons groeien op in het besef dat verandering de norm is. Alleen de verschillende tempo's zijn zaken waar zij mee moeten leren omgaan.De essentie van coachen is het opbouwen van bewustzijn en verantwoordelijkheid. Hoe groter jouw bewustzijn des te helderder jouw waarneming. Bewustzijn is weten wat er om je heen gebeurt. Je kunt   ook zeggen dat input verwerkt moet worden om output te genereren. Hoe hoger de kwaliteit van jouw waarnemingen, dus hoe hoger de kwaliteit van de input, hoe beter de kwaliteit van de output.

Het tweede begrip verantwoordelijkheid is belangrijk om goed te functioneren. Wanneer we werkelijk onze verantwoordelijkheid nemen voor ons denken en handelen dan voelen we ons ook meer betrokken. Hieraan vooraf gaat een keuzemoment. Onze coaching methode is erop gericht jou deze attitudefactoren of mentale instelling bij te brengen omdat deze de sleutel zijn tot iedere prestatie.

Afhankelijk van jou vraagstellingen duren de gesprekken maximaal een uur. Het aantal gesprekken is variabel en afhankelijk van de te formuleren en te bereiken doelen. De daarop te nemen acties bepalen het verloop van het proces met uiteindelijk een betere kwaliteit output en betere prestaties. Jij bepaald welke actie je nu wilt nemen!

               

Om je een richting aan te geven hebben we de gratis de Content Groei Scan ontwikkeld. Loop deze eens rustig door en bekijk de resultaten.