De Content Groei Scan speciaal voor MKB ondernemers. Geeft inzicht wat zich in de onderneming afspeelt

 

De Content Groei Scan is speciaal ontwikkeld voor Consultancy Content en geeft na invulling een beeld van wat er gaande is binnen het bedrijf van MKB ondernemers. De vragen zijn toegespitst op MKB bedrijven met een medewerkersbestand van 5 tot 15 medewerkers en meer.

Na het invullen, wat slechts enkele minuten tijd vraagt, krijgt de MKB ondernemer per ommegaande een email met een uitwerking van de gegeven antwoorden. Antwoorden zijn niet altijd eenvoudig en vaak onderdeel van een complexer geheel. We hebben dit  in de Content Groei Scan   inzichtelijker gemaakt met aandachtsvelden, die een combinatie kunnen zijn van de  beantwoorde vragen. Omdat  antwoorden relatieve waarden zijn geven de vermelde uitspraken geen absolute oplossingen.

Ons advies is geformuleerd in algemene bewoordingen. Graag krijgen we de gelegenheid concreter in te gaan op de specifieke bedrijfssituatie. In een persoonlijke ontmoeting kunnen we  vaststellen of Consultancy Content uw partner is voor een verdere ontwikkeling van uw bedrijf.

Hier komt u bij de gratis SCAN