Vijf gouden regels voor vergaderingen

Er wordt veel geklaagd over de inefficiëntie van vergaderingen binnen bedrijven. Leg daarom duidelijke ‘spelregels’ vast voor vergaderingen binnen uw organisatie.

Een aantal praktische tips:

1. Mobiele telefoons staan uit tijdens de vergadering!

2. Te laat komen op een vergadering is niet acceptabel!

3. De deur van de vergaderruimte is gesloten tijdens de vergadering; voorkom daarmee interrupties en onnodige afleiding.

4. De agenda van de vergadering wordt besproken aan het begin van de vergadering. Dus géén vergaderingen meer zonder agenda.

5. De geplande duur van de vergadering wordt aan alle deelnemers gecommuniceerd aan het begin van de vergadering. Deelnemers die eventueel eerder weg moeten dienen dit aan het begin direct aan te geven.