Blog

Gisteren, 23 mei, heb ik een succesvolle workshop gegeven in Emmen in "Growing Workplace". Een mooie locatie. De workshop "Met passie en creativiteit ondernemen" was voor iedereen inspirerend. Mijn dank gaat uit naar de deelnemers!! Succes iedereen en neem actie!!!

Met passie en creativiteit ondernemen is een inspirerende workshop. Waar sta ik voor. Waar ga ik voor. Waar richt ik mij op. Vragen waar we ons mee bezig houden en antwoorden op krijgen. De workshop biedt een mix van motiverende en inspirerende onderwerpen en verkent op interactieve wijze ook de dynamische kant van het ondernemen. Uiteindelijk zal passie en creativiteit leiden naar actiegericht ondernemen. 

 

 

 

9 juni 2016  ONTMOETING

Als ondernemerscoach ben ik geweest op de Drentse Zaak in Assen waar 4-voudig K1 wereldkampioen Sem Schilt ons vertelde wat topsport betekent en hoe hij zijn ervaringen op zijn eigen sportschool in Zuidlaren als ondernemer in de praktijk brengt. Op deze middag heb ik natuurlijk weer meerdere mensen de hand geschud en nog een fijn gesprek gehad met een klant van mij en natuurlijk heb ik Sem Schilt ook een hand mogen geven.

 

Als jurylid heb ik samen met de andere leden mogen oordelen over de bedrijfspitch die de deelnemers gisteravond gaven tijdens de Business Voice of Assen die plaats vond in DNK.De winnaar EC2C ging met een mooi prijzenpakket naar huis.

 

28 oktober 2015  WORKSHOP

En als je nu denkt dat marketing een saai onderwerp is om in een workshop te volgen? Helemaal niet! Ik heb deze week een workshop gegeven in Emmen op het Ondernemersplein. In een serie van drie was dit de tweede avond. Met volle inzet was elke deelnemer met haar/zijn missie, visie en strategie bezig geweest, waarna we dit in een marketingplan probeerden te vertalen. Iedereen had zijn focus, kwam in de flow en we waren lekker interactief bezig. Op naar de derde avond!

 

6 oktober 2015. WORKSHOP

Deze week heb ik een workshop geleid in Emmen op het Ondernemersplein. We waren te gast bij de Kamer van Koophandel. In het gebouw waar zich ook de Ondernemers Fabriek bevindt. Het thema " Missie, visie en strategie" werd in een vertrouwde en besloten sfeer besproken en inzichten werden uitgewisseld. Voor iedereen een inspirerende avond. De deelnemers hebben als opdracht meegekregen om de komende weken een groeiplan op te zetten met actiepunten voor de korte en lange termijn. Niets doen is in dit verhaal geen optie. Ik ben benieuwd wat er de komende twee workshopavonden nog uitgewisseld gaat worden.

 

17 september 2015

Bbz-regeling

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.

Als u hiervoor in aanmerking wilt of denkt te komen maak er dan werk van !

 

WEEK VAN DE ONDERNEMER Groningen

Gisteren, 10 juni, heb ik een bijdrage als ondernemer-coach kunnen leveren in een meeting met ondernemers als onderdeel van Ondernemer-coacht-Ondernemer, een initiatief van MKB Nederland  Noord en VNO-NCW Noord.  Deze meeting vond plaats in de Week van de Ondernemer in Groningen. Met veel dynamiek en goede presentaties.

www.weekvandeondernemer.nl

 

MKB Stimuleringsfonds Innovatie  mei 2015

Doel van de regeling. Stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland door het subsidiëren van innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten. 

Binnen de MIT-regeling Noord-Nederland is 4 miljoenbeschikbaar.

Doelgroep. Innovatieve MKB-ondernemers die volgens het handelsregister een vestiging hebben in Noord-Nederland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren. Het project waarvoor subsidie aangevraagd wordt, moet in ieder geval passen binnen: Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord- Nederland en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA).

De innovatieprogramma’s topsectoren.

Topsectoren. Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie om deze positie nog sterker te maken.

·          Agri&Food

·          Chemie

·          Creatieve Industrie

·          Energie

·          High Systemen & Materialen inclusief doorsnijdend thema ICT

·          Life Scienes & Health

·          Logistiek

·          Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

·          Water

Op de site van het SNN is meer informatie te vinden over het aanvragen van subsidie.

 

Index consumentenvertrouwen maart 2015

Voor het eerst sinds de zomer van 2007 staat de index voor het consumentenvertrouwen weer in de plus. Stond de barometer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in februari nog op -7, in maart komt de index uit op +2.

De consument blijkt met name optimistisch over de economie. De bereidheid om grote aankopen te doen is daardoor iets gegroeid sinds vorige maand. Het CBS vermoedt dat dit komt door positieve berichten in de media over zowel economie als arbeidsmarkt en stijgende koersen op de Amsterdamse beurs.

Bron: NU.nl

 

 

 

 

 

Klijnsma wil gebruik bijstandsregeling ondernemers bevorderen

“Het is fijn dat zoveel ondernemers al 10 jaar gebruik maken van de Bbz-regeling, maar het kan altijd nog beter. Daarom roep ik gemeenten op nog meer zelfstandigen die een eigen bedrijf willen starten of tijdelijk ondersteuning nodig hebben, over de regeling te informeren”, aldus staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bij de overhandiging van het eerste exemplaar van het magazine 10 jaar Bbz vandaag in Leiden, in aanwezigheid van de Leidse wethouder Damen (Werk en Inkomen, Wijken en Financiën).

In het magazine staan inspirerende verhalen over mensen die mede dankzij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) hun bedrijf op de rails hebben gekregen of hebben weten te houden. In het jubileum magazine komen succesvolle ondernemers aan het woord. Zo vertelt onderneemster Mirza uit Scheveningen dat met de start van een eigen kapperszaak ‘haar wens in vervulling is gegaan’. Eigenaar Mes van Multi’s in Tilburg zag zijn bedrijf na de crisis weer opkrabbelen dankzij de Bbz-regeling. Ook ondernemer Verwoerd uit Den Haag is trots op zijn Vegetarische Snackbar: ‘De Bbz-regeling was echt een topoplossing’. Een aantal ondernemers uit het magazine krijgt vandaag het blad uit handen van staatssecretaris Klijnsma aangeboden. Het magazine wordt via ondernemersplatforms en social media verder onder de doelgroep verspreid. 

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) bestaat nu tien jaar. De regeling is er voor mensen met een werkloosheidsuitkering die een eigen bedrijf willen starten en die daarmee in het begin minder verdienen dan de bijstand. Het is er ook voor zelfstandigen die tijdelijk de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen of die met hun bedrijf dreigen te moeten stoppen.

De internationale onderzoeks- en adviesorganisatie Ecorys heeft in 2010 de Bbz-regeling onderzocht. Het resultaat staat in het rapport ‘Bbz 2004: uit het startblok’. Belangrijkste conclusie is dat in totaal 42 procent van de startende ondernemers na de eerst twaalf maanden geheel uit de uitkering is. Na vier jaar loopt dit verder op naar 74 procent, terwijl het bij een controlegroep van bijstandsgerechtigden gaat om 56 procent. De regeling is volgens het onderzoek succesvol en levert meer op dan ze kost.

Bron: Rijksoverheid

 

 

Meer crediet mogelijkheden MKB

24 oktober 2014

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de kredietlimiet voor microkredieten verhoogd tot € 250.000. Hij speelt daarmee in op de grote financieringsbehoefte binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB). Gemeenten kunnen potentiële starters en gevestigde ondernemers wijzen op het microkrediet.

Het krediet kan ook dienen als startkapitaal voor een eigen bedrijf. De verruiming kan bedrijvigheid op lokaal niveau stimuleren of behouden. Verstrekker van de kredieten is Qredits, een onafhankelijke stichting die microkredieten en kleine kredieten aan het MKB kan verschaffen.

Kredietaanbod

Qredits verstrekt sinds 2009 microkredieten tot € 50.000 aan startende en bestaande ondernemers in Nederland. Vanwege de grote kredietbehoefte binnen het MKB had Qredits haar kredietaanbod op 1 november 2013 al verruimd tot € 150.000. Nu zijn de kredietmogelijkheden dus verhoogd naar € 250.000.

Met het microkrediet kunnen (gevestigde) MKB ondernemers bijvoorbeeld investeringen plegen in zaken als inventaris, voorraden en machines.  (Bron: VNG)

 

WAARMAAKDAG Assen, gebouw De Admiraal.

Donderdag  27 november 2014 a.s. was ik de hele dag aanwezig, als coach voor de startende mkb-ondernemers. Aan enthousiaste starters werd door meerdere deskundigen informatie gegeven met het doel hen verder op weg te helpen in het ondernemerschap. Ook prestarters waren daar welkom. Het was genieten die dag.  Ik heb daar veel mensen ontmoet.

 
 

 

 
 

Hoe lang kunt u doorwerken nadat uw internet uitgevallen is?

20 mei 2014

Het merendeel van de MKB-bedrijven in Nederland komt ernstig in de problemen als internet er langer dan een dag uit zou liggen. Twintig procent van de ondernemers geeft aan meteen last te hebben, tien procent houdt het nog een uurtje vol zonder internet. 

 De afhankelijkheid van internet wordt ook als grootste nadeel ervaren voor ondernemers om in de cloud te werken. De ondernemers deden mee aan een onderzoek van websitebouwer iblox in samenwerking met BC.nl Aan het onderzoek namen 445 MKB'ers deel. De vraag was: Hoe lang kan jouw bedrijf zonder internet zonder in de problemen te komen? 27 procent geeft aan een dagdeel, achttien procent een dag en zestien procent een paar dagen. Slechts een handjevol ondernemers geeft aan geen last te hebben van een internetstoring.

Geen behoefte
De meesten (93 procent) weten wat er met werken in de cloud wordt bedoeld, maar hebben hun bedrijfsvoering er niet op ingericht. Ze hebben geen behoefte aan verandering (31 procent) of hebben zich nog geen tijd gegund om dit uit te zoeken (23 procent). Bijna een op de vijf (negentien procent) zegt op termijn wel gebruik te gaan maken van clouddiensten.

Bestanden lokaal
Logisch gevolg is dat het gros van de bedrijven zijn bestanden niet in de cloud bewaart. Slechts 10 procent van de bedrijven doet dit. Nagenoeg alle bedrijven (99 procent) bewaren bestanden (ook) lokaal op de eigen computer. Zestoen procent gebruikt een externe harde schijf. Behalve de afhankelijkheid van internet worden vooral onzekerheid over de privacy (57 procent) en de veiligheid (54 procent) als reden aangegeven om bestanden lokaal te houden.

Veel software online
Qua software ligt het anders. 66 procent geeft aan met zowel geïnstalleerde software als online software te werken. 30 procent werkt alleen met geïnstalleerde software op de computer. Clouddiensten die eruit springen qua gebruik zijn e-mail (door 93 procent), data opslag en het delen van data (70 procent) en HRM (68 procent). Het gebruik van software rondom het in de lucht houden van de website zit deze top drie op de hielen (60 procent).

E-mail
Dat e-mail zo hoog scoort heeft natuurlijk ook alles te maken met de mobiliteit van de ondernemer. 53 procent is meerdere keren per week op pad voor de zaak en elf procent zelfs meerdere keren per dag. Als u vaak op pad bent, is het handig als u te bereiken bent en dus wordt er nogal eens ingelogd. 22 procent van de ondernemers geeft aan zelfs meerdere malen per dag in te loggen. De apparaten die onderweg worden gebruikt zijn smartphone (83 procent), laptop (56 procent) en tablet (38 procent).

Top drie voordelen clouddiensten
Werken in de cloud maakt het mogelijk te werken waar het uitkomt. Dat wordt onderkend door de ondernemers. Top drie redenen om te kiezen voor werken in de cloud zijn:
- Plaats- en tijdonafhankelijk werken
- Flexibiliteit van apparatuur
- Online samenwerken
Het zet er naar uit dat er in de toekomst wel meer gebruik zal worden gemaakt van clouddiensten, vooral voor e-mail, hosting websites en internetbellen. Respectievelijk 34, 25 en 24 procent van de deelnemers wil hiermee aan de slag gaan. Opslag van bedrijfsgegevens in de cloud staat bij zes procent op het to do-lijstje.

Bron: Brisk Magazine

 

2 april 2014

Zó vergroot u uw kans op een financiering  

Sinds 2008 zijn financiers in Europa steeds meer gehouden aan Europese regelgeving. Mede hierdoor lopen de doorlooptijden van kredietaanvragen op. Ook komen we meer bepalingen in offertes tegen. Hoe kunt u bij de bank uw kans op een 'ja' vergroten?

Het rentetarief dat u aangeboden krijgt is globaal uit zes componenten opgebouwd: funding, liquiditeitsopslag, kapitaalskosten, risico, beheerskosten en de winst. Vooral de risico-opslag is zeer bepalend voor het rentetarief. Hoe hoger het risico, hoe hoger het tarief. En hoe moeilijker het wordt om krediet te krijgen.

U kunt uw risico-opslag gedeeltelijk sturen: hoe beter uw cijfers zijn, hoe lager de kredietklasse (een lagere kredietklasse is gunstiger). Een belangrijke factor hierin is het wel of niet toevoegen aan het eigen vermogen. Daarnaast is het herwaarderen van grond een positief punt. De computer bepaalt middels de definitieve jaarcijfers van uw accountant de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen: de solvabiliteit van uw bedrijf. De stille reserves kunnen niet meer apart worden ingebracht. Verder kunt u de balans verkorten, dus kortlopende passiva omzetten in langlopende. Een goede financieringsstructuur is ook van belang: financier machines kortlopend en gebouwen langlopend.

Vorm een spaarpot

Tip: probeer als de prijzen goed zijn een spaarpotje te vormen. Dan kunt u in een wat minder jaar uw rente en aflossing gewoon blijven voldoen en blijft uw goede rating intact. Een overstand op uw rekening-courant werkt zeer nadelig op uw rating. Mocht u onverhoopt toch een liquiditeitstekort krijgen, kaart dit dan tijdig aan bij uw financier. Daarnaast zien we in toenemende mate dat onze adviseurs een liquiditeitsbegroting voor één of meerdere jaren opstellen en gedurende het jaar met u toetsen of de begroting nog klopt. U krijgt dan overzichtelijk te zien waar in de loop van het jaar een eventueel liquiditeitstekort kan optreden.

Bron: Alfa Accountants en Adviseurs

 

12 maart 2014

De nieuwe MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf morgen gaat de nieuwe MIT-regeling voor alle topsectoren van start. Er komen weer mogelijkheden voor onder andere Haalbaarheidsstudies, R&D-samenwerkingsprojecten, InnovatiePrestatieContracten (IPC’s), Kennisvouchers en het inhuren van hooggekwalificeerd personeel.  Van 3 juni 2014 tot en met 22 september 2014 kunnen aanvragen ingediend worden voor R&D samenwerkingsprojecten. Voor de overige subsidie instrumenten is de openstelling van 15 april 2014 tot en met 12 mei 2014 en gaat de subsidietoezegging op basis van volgorde van binnenkomst. Voorgaand jaar was het budget op de 1edag al ontoereikend. Dus start tijdig met de voorbereidingen van een subsidieaanvraag.

3 februari 2014

Speciale aandacht voor het MKB

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Naast grote projecten is er nu een speciaal MKB-instrument binnen Horizon 2020. De Europese Commissie zet het SME-instrument in binnen de pijlers ‘Leadership in enabling and industrial technologies’ en ‘Societal challenges’ om een MKB-bedrijf of een consortium van MKB-bedrijven te ondersteunen die een innovatieve (baanbrekende) oplossing heeft binnen één van de maatschappelijke thema’s.

Het SME-instrument biedt financiering om uit te zoeken of een innovatief idee vertaald kan worden naar marktsucces. Daarnaast kunt u ook financiële ondersteuning krijgen voor de ontwikkeling van een innovatief idee in een vroeg stadium. Het is inmiddels bekend voor welke calls in 2014 het SME-instrument ingezet kan worden. In onderstaande overzicht is weergegeven welke calls voor het SME-instrument open staan per pijler/thema.

Aan welke calls kan ik deelnemen?

Deelnemen aan Horizon 2020 en het SME-instrument begint met het indienen van een projectvoorstel in een van de 'calls for proposals’ (subsidierondes). Binnen de pijler Leadership in enabling and industrial technologies zijn er vier calls geopend waarin het SME-instrument wordt ingezet. De calls vallen binnen de thema’s: ICT, Nanotechnologie & Biotechnologie en Ruimte.

 

 23 januari 2014

MKB-Nederland is bezorgd over de stijging van gemeentelijke heffingen voor ondernemers.

Detailhandelaren en horeca-ondernemers, die relatief vaak met precariobelasting te maken krijgen, hebben het volgens de brancheorganisatie nog altijd moeilijk.

"Lokale lastenverzwaringen, bovenop landelijke, kan voor sommige bedrijven de spreekwoordelijke druppel betekenen", waarschuwt MKB-Nederland.

Ondernemers moeten precariorechten betalen als ze grond van de gemeente gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor een reclamebord op de stoep of een bloempot naast de ingang.

Gemeenten verwachten dit jaar 14,9 procent meer inkomsten uit precarioheffingen dan vorig jaar. Dat bleek dinsdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Niet te verklaren

"Een stijging van 15 procent is niet te verklaren door inflatie of gestegen onkosten voor onderhoud van de openbare ruimte voor gemeenten", vindt de organisatie.

Ook de toeristenbelasting gaat dit jaar omhoog. Gemeenten verwachten dit jaar 4,5 procent meer toeristenbelasting te innen. Ondernemers kunnen dit bedrag doorberekenen aan hun klanten, maar niet iedereen doet dat ook.

Meer dan afgesproken

Verder stijgt ook de onroerendezaakbelasting met 3,4 procent. Dat is meer dan is afgesproken tussen het Rijk en de gemeenten, meent de branchevereniging. 

"MKB-Nederland heeft vorig jaar alle gemeenten opgeroepen de ozb met niet meer dan de inflatie te laten stijgen. Slechts een kwart heeft dit toegezegd."

Bron: www.nuzakelijk.nl/mkb

 

 

17 januari 2014

Opleving voor mkb blijft uit in 2013

Een economische opleving voor het midden- en kleinbedrijf is in 2013 uitgebleven. Aan het einde van het jaar verslechterde de situatie zelfs. 

Dit blijkt uit een index van het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) die gebaseerd is op het aantal bijstandsaanvragen van ondernemers. 

De index werd in 2008 op 100 werd gesteld. Een stijgende index betekent dat meer ondernemers op de bijstand leunen.

Het jaar werd begonnen op een niveau van 139. Na een forse stijging in het begin van het jaar naar een hoogtepunt van 157 daalde de index om aan eind 2013 opnieuw te stijgen. Nu staat de index op 146.

 “Wij rekenden in 2013 op een verbetering voor kleine ondernemers, maar het aantal bijstandsaanvragen groeide zelfs met vijf procent”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK. “Dat komt vooral door verslechtering van de situatie in de zakelijke dienstverlening.”

Bron: www.nuzakelijk.nl/mkb